WTA-prijs 2008

WTA-prijs 2008

Productgroep WTA 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De lezing werd gehouden door drs. Anne In ’t Velt - Simon Thomas en dr. Audrey Mol, Centrum Autisme Leiden en opgetekend door de redactie van het WTA.

In ons artikel (WTA,3,2008) beschreven we een verkennend onderzoek naar normaal tot hoger begaafde vrouwen met autisme, tot dan toe een onderbelichte subgroep. Daartoe analyseerden we de dossiers van 44 vrouwen die in de afgelopen jaren zijn aangemeld bij Centrum Autisme Leiden en die pas op volwassen leeftijd zijn gediagnosticeerd met een vorm van autisme.