Verschillen en overeenkomsten

Verschillen en overeenkomsten

Productgroep WTA 2012-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Recent genetisch onderzoek wijst op overlap tussen autisme en schizofrenie. Echter voor veel clinici en onderzoekers is onduidelijk hoe beide stoornissen op cognitief en gedragsmatig niveau overeenkomen en van elkaar verschillen. In het onderhavige artikel wordt besproken wat hierover bekend is in de wetenschappelijke literatuur.
Op cognitief gebied blijkt er veel onduidelijkheid te zijn omtrent de verschillen en overeenkomsten tussen beide stoornissen, met name waar het gaat om volwassenen. Op gedragsniveau blijkt dat bij volwassenen met autisme meer problemen in sociaal gedrag aanwezig zijn, terwijl bij schizofrenie meer positieve symptomen worden gerapporteerd. Overeenkomsten komen naar voren in negatieve symptomatologie, symptomen van desorganisatie, fantasie en gerichtheid op details.
Bij het onderscheiden van autisme en schizofrenie in de klinische praktijk dient dus vooral gekeken te worden naar sociaal gedrag en positieve symptomen. Andere gedragskenmerken lijken minder relevant in het differentiaal diagnostische proces, gezien de overlap tussen beide stoornissen.