Trauma bij ASS: valkuilen in diagnostiek en behandeling

Trauma bij ASS: valkuilen in diagnostiek en behandeling

Productgroep WTA 2021-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderzoek wijst uit dat mensen met ASS vaker dan gemiddeld worden blootgesteld aan potentieel traumatische ervaringen zowel in de vorm van type A-trauma’s zoals mishandeling en misbruik als aan op het eerste gezicht minder schokkende gebeurtenissen zoals pestervaringen. Het is aannemelijk dat de bij de ASS behorende beperkingen het moeilijker maken om zulke gebeurtenissen op een natuurlijke wijze te verwerken. In de praktijk worden PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen vaak niet ontdekt en daardoor ook niet adequaat behandeld. Belemmerende factoren zijn dat het geen routine is om bij intake systematisch onderzoek te doen naar trauma’s en stressoren in de voorgeschiedenis en dat traumagerelateerde klachten veel overlap vertonen met andere stoornissen met name angst- en stemmingsstoornissen én met kenmerken van ASS. Daar komt bij dat gevalideerde instrumenten voor traumadiagnostiek bij ASS ontbreken. Als trauma wel wordt gezien, komt behandeling vaak moeilijk op gang. Onderzoek naar toepasbaarheid en effectiviteit van
traumabehandeling bij ASS staat nog in de kinderschoenen. In deze bijdrage worden klinische ervaringen met betrekking tot diagnostiek en behandeling gedeeld in de hoop daarmee bij te dragen aan het voorkomen van ernstig uit de hand gelopen situaties en de noodzaak van verder wetenschappelijk onderzoek te onderstrepen.