Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Productgroep WTA 2021-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afgelopen jaren is steeds sterker de nadruk gelegd op de inclusie van kinderen met autisme in het regulier onderwijs. Elk kind heeft immers recht op onderwijs, en zou een school niet ook een afspiegeling moeten zijn van de samenleving? Hoewel inclusief onderwijs een nobel streven is, en in sommige gevallen ook succesvol, zorgt inclusief en passend onderwijs ook voor de nodige uitdagingen. Leerkrachten geven aan niet altijd over de kennis en expertise te beschikken om goed les te kunnen geven aan kinderen met autisme. Leerlingen met autisme lopen een hoger risico om gepest of om buitengesloten te worden. Dit kan ouders ertoe bewegen om op thuisonderwijs over te stappen.
In Nederland is thuisonderwijs, zonder COVID-19-pandemie, ongebruikelijk en vrijwel alleen mogelijk na een vrijstelling van de leerplicht, maar in veel andere landen zoals Engeland mogen ouders hun kinderen thuis lesgeven. Aan de hand van een systematische literatuurstudie onderzochten O’Hagan en collega’s (2021) de ervaringen van ouders die hun kind met autisme thuis onderwijzen. Zij beschrijven tien relevante studies, die allemaal uitgevoerd zijn in Engeland, Australië en de Verenigde Staten.