Te weinig aandacht voor dyspraxie (DCD) bij autisme

Te weinig aandacht voor dyspraxie (DCD) bij autisme

Productgroep WTA 2023-1
Anneke Groot | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De link autismespectrumstoornissen (ASS) en motor coordination disorder (MCD) verdient meer aandacht in de zorg en het onderwijs vanwege zijn sleutelrol in de ontwikkeling van het sociale, emotionele en cognitieve functioneren. In DSM-5 worden motorcoördinatieproblemen bij ASS niet of zijdelings genoemd en in de praktijksituatie ondergediagnosticeerd en weinig in behandeling genomen. Bij ASS wordt de nadruk gelegd op sociale, communicatieve, adaptieve en cognitieve vaardigheden. In dit essay wordt de discussie gevoerd of motorische coördinatieproblemen gezien moeten worden als een bijkomende diagnose dan wel een kernonderdeel is van ASS. Daarnaast staan we stil bij de termen (ontwikkelings) dyspraxie en DCD. Lang niet alle kinderen met ontwikkelingsdyspraxie krijgen namelijk de diagnose DCD en worden daarmee buitengesloten van toegang tot passende erkenning en zorg voor de problemen die ze dagelijks ervaren. In het bijzonder geldt dit voor de groep kinderen met een IQ onder de 70

SUMMARY
This essay provides a rationale for underlining the relationship between motor coordination problems (Developmental Coordination Disorder: DCD), sensory information problems and poor executive functions (EF) in people with an Autism Spectrum Disorder (ASD). This rationale is often not recognized by professionals, is hardly mentioned in the DSM-5, underestimated in research, and rarely target of intervention. This, in spite of the fact that the motor system is a key in controlling interactive behavior with a clear connection with social, emotional, and cognitive functioning; domains which are disturbed in people with ASD.