Taalverwerving bij kinderen met autisme

Taalverwerving bij kinderen met autisme

Productgroep WTA 2022-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit essay zullen we nader ingaan op de problemen in taal en communicatie bij kinderen met autisme, de rol die deze problemen spelen in de diagnose van autisme, en mogelijke cognitieve verklaringen voor deze problemen. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de recente verklaring dat veel van de kenmerken van autisme, inclusief de problemen in taal en communicatie, het gevolg zijn van een onderliggende brede stoornis in voorspellende vaardigheden.

In this essay we will consider the problems in language and communication of children with autism, the role of these problems in the diagnosis of autism, and potential cognitive explanations for these problems. In particular, we will discuss the recent explanation that many of the characteristics of autism, including the problems in language and communication, are the result of an underlying broad impairment in predictive abilities.