Sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS

Sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS

Productgroep WTA 2014-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sociale vaardigheidstraining wordt regelmatig ingezet als interventie bij volwassenen met een autismespectrum stoornis, maar onderzoek naar de interventie is schaars. Het doel van deze studie is daarom een eerste aanzet te bieden in het bepalen van het effect van sociale vaardigheidstraining in groepsverband op het functioneren tijdens sociale interactie door volwassenen met ASS. Hiertoe is een niet-gerandomiseerde, gecontroleerd klinische studie opgezet, met drie meetmomenten verdeeld over zes maanden, waarbij de derde meting een follow-upmeting was. De interventie was een vijftien weken durende sociale vaardigheidstraining, met wekelijkse groepstrainingen van twee uur. Personen in de wachtlijstgroep kregen treatment-as-usual. In de interventiegroep namen negentien personen deel, in de wachtlijstgroep zestien. Follow-up tijdens de tweede meetronde werd verkregen van 59% (interventiegroep) respectievelijk 63% (wachtlijstgroep); follow-up tijdens de derde meetronde werd verkregen van 42% respectievelijk 6%. Tijdens de metingen werd informatie verkregen via afname van Inventarisatielijst Omgaan met Anderen met als subschalen Spanning tijdens sociaal contact en Frequentie van sociaal contact, de Sociale Steunlijst (discrepanties) en de WHO-Quality of Life (bref). Analyse werd uitgevoerd volgens intention to treat. De resultaten laten een opmerkelijke trend zien bij zowel de spanningssubschaal als de frequentiesubschaal; de interventiegroep verbetert sterker dan de wachtlijstgroep. De follow-upmeting doet vermoeden dat de effectiviteit van de Sociale Vaardigheidstraining na verloop van tijd weer afneemt.