Sociaal-emotionele vaardigheden van hoogfunctionerende kinderen met autismespectrumstoornissen

Sociaal-emotionele vaardigheden van hoogfunctionerende kinderen met autismespectrumstoornissen

Productgroep WTA 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Achtergrond Afwijkingen in sociaal-emotioneel gedrag zijn typerend voor kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) (American Psychological Association, 1994). Hoewel autisme een ontwikkelingsstoornis is, is er tot op heden echter weinig bekend over de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Om uitspraken te doen over het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met ASS en zich normaal ontwikkelende kinderen, is informatie nodig over kinderen van uiteenlopende leeftijden.
In het huidige onderzoek zal dan ook een grote groep hoogfunctionerende kinderen met ASS (HFASS) in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar betrokken worden.