Sensorische verwerkingsproblemen bij zedenpatiënten met ASS

Sensorische verwerkingsproblemen bij zedenpatiënten met ASS

Productgroep WTA 2019-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij acht forensisch-psychiatrische zedendelinquenten met een ASS is nagegaan of hun sensorische prikkelverwerking afwijkingen vertoont en, zo ja, of patiënten een verband ervaren met problemen die daaruit voortvloeien en hun delictgedrag. Een thematische analyse van semigestructureerde interviews laat zien dat er bij alle respondenten sprake is van afwijkende sensorische prikkelverwerking. Bij zeven van de acht leidde dit tot problemen op diverse gebieden, de helft ervoer een relatie met het delictgedrag. Geconcludeerd wordt dat afwijkende sensorische prikkelverwerking van deze groep patiënten de aandacht verdient in de forensische behandeling.