Seksuele opvoeding van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en een ASS

Seksuele opvoeding van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en een ASS

Productgroep WTA 2015-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe ouders en hulpverleners van kinderen en adolescenten (0-25 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een autisme-spectrumstoornis vormgeven aan de seksuele opvoeding en welke eventuele knelpunten zij hierbij ervaren, is aan de hand van een vragenlijst bij achtendertig respondenten (9 ouders en 29 professionals) onderzocht. Ongeveer de helft van de respondenten beantwoordt vragen rond seksualiteit en corrigeert waar nodig seksueel getint gedrag en ervaart de seksuele opvoeding op sommige punten als lastig: zij missen kennis over de seksuele ontwikkelingsfasen en begeleiding hiervan. Bijna twee-derde van de respondenten maakt zich af en toe zorgen over de seksuele ontwikkeling en/of opvoeding. Als gevolg daarvan heeft een groot deel van hen behoefte aan ondersteuning bij de seksuele opvoeding.