ReAttach Therapie voor Autisme: een multimodale aanpak in de praktijk

ReAttach Therapie voor Autisme: een multimodale aanpak in de praktijk

Productgroep WTA 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

ReAttach Therapie voor Autisme is een interventie die zich richt op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Binnen de brede doelgroep van mensen met autismespectrumstoornissen bestaan grote individuele verschillen m.b.t. neuropsychologisch disfunctioneren (Ben-Sasson A., 2009). Mensen met autisme vertonen onderling sterke overeenkomsten in gedrag op basis waarvan zij gediagnosticeerd worden met een autisme spectrum stoornis. Elk individu met autisme ervaart echter specifieke problemen in het dagelijks functioneren wat maakt dat er op het gebied van begeleiding en behandeling veel behoefte is aan maatwerk (Blijd-Hoogewys, 2008).
ReAttach gaat uit van een multimodale benadering waarbij een aantal belangrijke factoren in het neuropsychologisch functioneren (arousal, sensorische integratie, conceptvorming) een hoofdrol spelen. Praktijkonderzoek naar de behaalde resultaten met ReAttach van collega's die de interventie reeds binnen hun praktijk toepassen wijst erop dat naast een brede range van mensen met autisme ook cliënten met psychotrauma of Niet Aangeboren Hersenletsel baat kunnen hebben bij deze methodiek. Positieve meetresultaten bij een brede doelgroep kunnen er op wijzen dat deze multimodale benadering bij clienten verschillende effecten teweeg kan brengen. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten veronderstel ik dat de ReAttach interventie meerdere mogelijkheden biedt tot verbetering van de informatieverwerking. ReAttach is een nieuwe experimentele therapie waarvan de resultaten positief schijnen. Er is echter nog veel onderzoek naar de ins en outs van deze interventie nodig.