Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Psychose bij personen met een autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2020-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autisme en psychose delen een lange en complexe geschiedenis. Hoewel er lang werd gedacht dat psychose niet vaak voorkwam bij autisme, laten recente onderzoeken een drie tot vijf keer hoger risico op psychotische ervaringen en psychotische stoornissen zien bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).
Er zijn aanwijzingen dat dit risico (deels) verklaard kan worden door sociale uitsluiting van mensen met ASS. Het is dringend gewenst dat er goed onderzoek komt naar interventies ter bevordering van vroege identificatie en behandeling van psychotische klachten bij autisme.