Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Probleemgedrag overdag en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking met en zonder ASS

Productgroep WTA 2009-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een eventuele relatie tussen gedrag overdag en slaapgedrag is onderzocht bij 50 mensen van wie 25 mensen met een verstandelijke beperking plus een autismespectrumstoornis en 25 mensen met alleen een verstandelijke beperking. Gedurende 2 weken vulden begeleiders dagelijks twee korte vragenlijsten in. De resultaten suggereren weinig tot geen verband tussen slaapgedrag en gedrag overdag.