Predictoren van de diagnoseleeftijd van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland

Predictoren van de diagnoseleeftijd van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland

Productgroep WTA 2018-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een vroege diagnose van autismespectrumstoornis (ASS) is van belang om tijdig de juiste zorg te kunnen bieden. In deze studie werd onderzocht of de diagnoseleeftijd bij ASS voorspeld kan worden door persoonskenmerken (geslacht, intelligentieniveau, ernst van de ASS, huidige leeftijd) en omgevingskenmerken (opleidingsniveau ouders, mate van verstedelijking). Bij kinderen met ASS (n = 476) waren de diagnoseleeftijd en de leeftijd van eerste vermoeden lager bij jongens, bij kinderen met een lagere intelligentie en een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose bleek korter te zijn bij mildere symptomen van ASS en hogere mate van verstedelijking. Bij volwassenen (n = 810) was de diagnoseleeftijd lager bij mannen, bij mildere symptomen van ASS, lagere huidige leeftijd en hoger opleidingsniveau van de moeder. De leeftijd van eerste vermoeden bleek alleen lager bij mannen en bij een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose werd niet voorspeld door de persoons- of omgevingsfactoren. Bij meisjes/vrouwen en kinderen met een hoger intelligentieniveau lijkt het eerste vermoeden van ASS op latere leeftijd gevormd te worden, waardoor het diagnosetraject vertraagt. Betere voorlichting en screening is noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat in de minder verstedelijkte gebieden in Nederland de toegankelijkheid van zorg zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Met de bevindingen uit deze studie kunnen personen die het risico lopen te laat een diagnose ASS te krijgen beter geïdentificeerd worden, zodat ook zij kunnen profiteren van passende, vroegtijdige behandeling.