Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Productgroep WTA 2019-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vaak hebben kinderen met autisme extra ondersteuning in het onderwijs nodig. Deze kan op een reguliere of een speciale school geboden worden. Met passend onderwijs is daarin meer maatwerk mogelijk. Onderzoeksresultaten suggereren dat regulier onderwijs voor meer kinderen met autisme een goede keuze zou kunnen zijn. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er aandacht is voor het belang van emotionele ondersteuning in de begeleiding van kinderen met autisme, dat de deskundigheid van leraren wordt vergroot en dat scholen investeren in de samenwerking met ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte.