Over vreemde kinderen, autisme en vormen van moderne devotie

Over vreemde kinderen, autisme en vormen van moderne devotie

Productgroep WTA 2016-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De literatuur over autisme herbergt een flink aantal opmerkelijke, tot de verbeelding sprekende personen. Sommige daarvan, zoals Christopher Boone in de roman Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, zijn ook daadwerkelijk het product van de verbeelding en ontleend aan de fictie. Anderen, zoals het jonge tekentalent Nadia Chomyn of het reken- en taalwonder Daniel Tammett, zijn geworteld in de realiteit, maar zijn als personage bijna 'larger than life', zodat we wel een beroep moeten doen op onze verbeeldingskracht om iets van hen te kunnen begrijpen. Dit heeft wellicht te maken met de aard van autisme, want het doen en laten van mensen met autisme stelt onze vanzelfsprekendheden over wat we onder 'normaal' verstaan, danig op de proef. Dat is wellicht een van de redenen waarom mensen met autisme in de dagelijkse praktijk moeilijk worden geaccepteerd en als lastig worden ervaren. Maar juist de 'bijzondere autisten' lijken ook een hoog knuffelgehalte te hebben, waarbij ze soms als een soort sleutel tot een beter begrip van autisme lijken te fungeren. Sommige bijzondere autisten bereiken daarbij bijna de status van idool en worden als 'modelmens' op een voetstuk geplaatst.