Multiplex autismegezinnen ontwikkelen tot zelfstandigheid

Multiplex autismegezinnen ontwikkelen tot zelfstandigheid

Productgroep WTA 2019-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zeven (boven)gemiddeld intelligente jongvolwassenen uit ‘multiplex’ autismegezinnen onderzochten samen met ouders en behandelaars wat hen helpt om zelfstandiger te worden en wat dat voor hen betekent. Onder ‘zelfstandigheid’ wordt verstaan het onafhankelijk uitvoeren van praktische vaardigheden, rekening houdend met de eigen mogelijkheden. Uitkomsten van gesprekken en vragenlijsten geven aan dat passende zelfregie, waarbij tegelijk voldoende professionele ondersteuning aanwezig is, helpt om zelfstandiger te worden. Factoren die de weg naar onafhankelijkheid belemmeren zijn onder andere comorbide klachten zoals stemmings-, concentratie- en slaapproblemen, maar ook een slechte lichamelijke conditie en problemen met het omgaan met geld. Hulp en ondersteuning van professionals en familie hebben een positieve invloed op het verzelfstandigen.
De invloed van het opgroeien in een multiplex gezin is door de respondenten positief (als een spiegel, meer begrip), negatief (minder sociale interesse naar elkaar) of neutraal ervaren. Praktische tips zijn: weet wie je kan helpen en accepteer hulp, let op je fysieke fitheid en blijf oefenen met vaardigheden. Tips voor de omgeving: wees positief ondersteunend en niet te beschermend. Zelfstandig worden gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.