Miscommunicatie in de hersenen?

Miscommunicatie in de hersenen?

Productgroep WTA 2016-3
Dienke Bos | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Recent beeldvormend onderzoek laat zien dat er bij mensen met autisme afwijkingen zijn in de verbondenheid, of connectiviteit, van hersengebieden die betrokken zijn bij onder andere sensorische verwerking van prikkels, en handelende of sociale vaardigheden. Zulke afwijkingen worden niet alleen gevonden tijdens het uitvoeren van een doelgerichte taak, maar ook tijdens rust. Er is tot nog toe echter nog geen karakteristiek patroon van functionele of structurele connectiviteit gevonden voor de symptomen en neuropsycho-logische kenmerken van autisme. Een grote individuele variatie binnen mensen met een diagnose in het autistisch spectrum lijkt aan deze wisselende bevindingen ten grondslag te liggen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of er afwijkende patronen in structurele en functionele connectiviteit zijn die kenmerkend zijn voor mensen met autisme, en hoe deze kennis kan bijdragen aan diagnostiek en behandeling.