Leven in afhankelijkheid

Leven in afhankelijkheid

Productgroep WTA 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Paula is een bijna 30-jarige jonge vrouw die in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in het zuiden van het land woont. Ze vertoont al vanaf zeer jonge leeftijd ernstig probleemgedrag in de vorm van zelfverwondend gedrag. Ze voert allerlei acties gericht op haar hoofd uit zoals slaan, bonken en met de knieën naar het hoofd gaan. Dit heeft tot gevolg dat ze een groot deel van de dag gefixeerd op bed ligt, of gefixeerd wordt in een (rol)stoel. Ze heeft veel fysieke problemen: epilepsie, maag-/darmproblemen, jeuk en doorbloedingsproblemen. Ze krijgt veel medicatie, waaronder anti-epileptica, gedragsbeïnvloedende medicatie en medicijnen om de fysieke conditie te verbeteren.
Paula wordt door het Centrum voor Consultatie en Expertise aangemeld bij het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden met de vraag of er sprake is van een autismespectrumstoornis en of er concrete handelingsadviezen te geven zijn aan het begeleidingsteam van Paula.