Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

Productgroep WTA 2014-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel geeft een samenvatting van twee studies beschreven in het proefschrift van van Steensel (2013). In de eerste studie werd onderzocht of cognitieve gedragstherapie (cGT) effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij werd de effectiviteit van cGT vergeleken tussen een groep kinderen met ASS en comorbide angststoornissen (n = 79) en een groep kinderen met angststoornissen (zonder ASS) (n = 95). Angststoornissen, angstsymptomen, kwaliteit van leven, ASS gerelateerde problemen en gedragsproblemen werden gemeten voorafgaand aan de behandeling (voormeting), direct na de behandeling (nameting) en 3 maanden later (follow-up). De tweede studie onderzocht of cGT, in vergelijking met reguliere behandeling, een kosteneffectieve interventie is voor het behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS. kinderen met ASS en comorbide angststoornissen ontvingen ofwel cGT (n = 24) ofwel reguliere behandeling (n = 25). Angststoornissen, kwaliteit van leven, en de kosten werden in kaart gebracht voor de behandeling (voormeting), na 3 maanden behandeling (nameting) en nogmaals 3 maanden later (follow-up). De belangrijkste bevindingen van de studies zijn dat (1) cGT een effectieve interventie is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met ASS, (2) de effecten van cGT voor de behandeling van angststoornissen niet verschillend zijn voor kinderen met en zonder ASS en (3) cGT ten opzichte van reguliere behandeling een kosteneffectieve interventie lijkt om angststoornissen bij kinderen met ASS te behandelen. De bevindingen van de twee studies onderstrepen het belang van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS.