Inleiding Special 'Behandeling van mensen met ASS'

Inleiding Special 'Behandeling van mensen met ASS'

Productgroep WTA 2014-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit WTA-nummer betreft een special gericht op de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Er zijn weinig behandelmethoden voor mensen met ASS die reeds als 'evidence-based' gekwalificeerd kunnen worden, dit onder andere omdat er nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het effect van dergelijke behandelingen (in Nederland).
Een overzicht van aanbevolen, met name 'practice-based', behandelingen is te vinden in de multidisciplinaire richtlijn ASS bij kinderen en jeugdigen (Schothorst e.a., 2009) en die bij volwassenen (Kan e.a., 2013). In het CASS18+ boek over behandeling van volwassenen met ASS zijn meerdere behandelvormen verder toegelicht (Schuurman e.a., 2013b).
In dit WTA-nummer staan vier artikelen over behandeling bij ASS. Drie artikelen gaan over behandelvormen bij volwassenen, namelijk 1) over psycho-educatie (Spek & Boxhoorn), wat een standaard onderdeel vormt binnen behandeling, 2) over ACT oftewel ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (Mol) en 3) over schemagerichte relatietherapie (Walder). Deze laatsten zijn twee meer recent ontwikkelde behandelingen.