Individuele sociale vaardigheidstraining in combinatie met ouderbegeleiding

Individuele sociale vaardigheidstraining in combinatie met ouderbegeleiding

Productgroep WTA 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De zevenjarige Kim wordt door haar ouders aangemeld bij het Ambulatorium, verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, omdat zij zich zorgen maken over haar sociale ontwikkeling. Ouders willen graag inzicht in de mogelijke aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS), een passend schooladvies en adviezen met betrekking tot de dagelijkse omgang met Kim. In het verleden is reeds de classificatie Developmental Coordination Disorder gesteld, waarvoor Kim fysio- en ergotherapie heeft gekregen. Ten tijde van het onderzoek en de behandeling bezoekt Kim een cluster 4 school (onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen). Kim heeft een ouder broertje.
In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van een dimensionele en eclectische behandeling, bestaande uit een individuele sociale vaardigheidstraining in combinatie met ouderbegeleiding van Kim. Allereerst wordt ingegaan op de diagnostiek en de indicatiestelling; vervolgens worden het behandeltraject en de behandelevaluatie besproken.