Ik heb niet zoveel

Ik heb niet zoveel

Productgroep WTA 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het uit te werken thema tijdens de voorbereiding op het congres “Pervasieve ontwikkelingsstoornissen langs de levenslijnen: vier jaar later; andere stemmen” was het stellen van een diagnose binnen het autismespectrum gedurende de adolescente levensfase. Binnen de Adolescentenkliniek, een unit binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam, ging in de oorspronkelijke opzet geen specifieke aandacht uit naar jongeren met een ontwikkelingsstoornis. De kortdurende klinische behandeling was voornamelijk gericht op jongeren met internaliserende stoornissen, eetstoornissen en jongeren die in een crisissituatie verkeerden. Echter gedurende de eerste maanden werden al enkele jongeren aangemeld met depressieve klachten, die na de observatieperiode de diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified: PDD-NOS) kregen.