Hans Asperger en de nazi-ideologie

Hans Asperger en de nazi-ideologie

Productgroep WTA 2021-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hans Asperger werkte onder het naziregime toen hij zijn theorie over autisme voor het eerst publiek maakte. In navolging van publicaties in 2018 van de historici Herwig Czech en Edith Sheffer werd in de internationale wetenschappelijke literatuur en in Nederlandse kranten beweerd dat Hans Asperger samenwerkte met de nazi’s en dat zijn theorie van autisme gebaseerd was op de nazi-ideologie. In dit artikel wil ik deze twee claims nuanceren door ze beter te onderscheiden. De eerste claim is door sociaal-historici goed te onderzoeken. De hoofdlijnen van hun meest recente bijdragen vat ik samen in het eerste deel van het artikel. De tweede claim vraagt om aanvullend onderzoek vanuit de conceptuele geschiedenis. Hier lever ik mijn eigen bijdrage aan de discussie, door te analyseren wat de conceptuele structuur was van Aspergers werk, wanneer hij deze ontwikkelde en door wie deze werd beïnvloed. Ik laat zien dat zijn theorie van autisme niet gebaseerd was op de nazi-ideologie, hoewel hij werkte in de context van de nazipsychiatrie.