Gevolgen van een misdiagnose en behandeling bij vrouwen met ASS

Gevolgen van een misdiagnose en behandeling bij vrouwen met ASS

Productgroep WTA 2020-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Uit de literatuur en de dagelijkse praktijk komt naar voren dat het voor hulpverleners vaak moeilijk is om goed onderscheid te maken tussen de diagnoses ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’ (BPS) en ‘autismespectrumstoornis’ (ASS). Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen te inventariseren van een diagnose en behandeling gericht op BPS bij vrouwen met gemiste diagnose ‘ASS’. Tien vrouwen die in behandeling zijn voor autisme zijn aan de hand van een topiclijst geïnterviewd. De verbatim uitgewerkte verslagen zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van een codeerboom. De respondenten gaven aan dat ze gemiddeld een periode van 11,4 jaar de diagnose ‘BPS’ hebben gehad. Deze diagnose kwam bij alle respondenten te vervallen nadat ze de diagnose ‘ASS’ kregen.