Essay: Zusammenklang

Essay: Zusammenklang

Productgroep WTA 2023-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Lang werd gedacht dat het puur toeval was dat Leo Kanner (1894-1981) en Hans Asperger (1906-1980) rond dezelfde tijd (1943/1944) in respectievelijk de Verenigde Staten en Oostenrijk voor het eerst over autisme schreven. Inmiddels is duidelijk dat er wel degelijk een directe link was tussen de twee pioniers: het echtpaar Anni Weiss (1897-1991) en Georg Frankl (1897-1975), twee joodse collega’s van Asperger die in de jaren dertig naar de VS vluchtten en daar door Kanne aan werk werden geholpen. Met name Frankl speelde tussen 1938 en 1943 een belangrijke rol in de totstandkoming van Kanners autismediagnose. Dit artikel beschrijft het leven en werk van Weiss en Frankl en weerlegt eerdere speculaties over de mogelijke banden tussen Asperger en Kanner.

SUMMARY
There has been much speculation about a possible connection between Leo Kanner (1894- 1981) and Hans Asperger (1906-1980), who wrote about autism around the same time(1943/1944) in the United States and Austria respectively. In recent years, it has come to light that there indeed was a direct connection between the two pioneers: the couple Anni Weiss (1897-1991) and Georg Frankl (1897-1975), two Jewish colleagues of Asperger’s who fled to the United States in the 1930’s and became close colleagues of Kanner. Especially Frankl played an important role in the conceptualization of Kanner’s autism diagnosis. This article describes the life and work of Weiss and Frankl and refutes previous speculations about the possible connections between Asperger and Kanner.