Essay: Het verwerken van gezichten bij mensen met autisme

Essay: Het verwerken van gezichten bij mensen met autisme

Productgroep WTA 2023-3
Natascha Rink | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Gezichtsherkenning en daarbij behorende aspecten zijn in de regel zwak bij mensen met autisme. Dit lijkt samen te hangen met ondergeactiveerde hersengebieden betrokken bij gezichtsherkenning, zoals geregistreerd tijdens de uitvoering van gezichtsherkenningstaken. Toch zijn de bevindingen niet eenduidig te noemen en zijn de achterliggende theorieën niet in staat de beperkingen in gezichtsverwerking te verklaren. In dit kader wordt aandacht besteed aan het concept van het double empathy problem, dat aangeeft dat de communicatie tussen mensen met autisme wel effectief is maar minder optimaal verloopt tussen mensen met en zonder autisme.

SUMMARY
Autistic children frequently have difficulties in the ability to perceive faces, which is a skill essential for social communication. Early attentional processing might be compromised and atypical brain activation in response to faces has been reported. These anomalies may point to fundamental pathophysiological mechanisms underpinning issues concerning face processing. Nevertheless it is unclear how these anomalies develop as function of age, and the central coherence theory, the eye-avoidance theory, and the social motivation theory fail to explain all the details of the face recognition deficit. In this perspective the double empathy problem is discussed. Intervention programs based on computer games and reward seem promising.