Essay: Het gesprek over gezondheid met mensen met een autismespectrumstoornis: Wat is daar voor nodig?

Essay: Het gesprek over gezondheid met mensen met een autismespectrumstoornis: Wat is daar voor nodig?

Productgroep WTA 2023-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van comorbide psychische en lichamelijke ziekten, met als gevolg een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven en een lagere levensverwachting. Belangrijke omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden zijn leefstijl en ervaren drempels in de toegang tot zorg. In dit essay wordt besproken wat er bekend is over wat drempelverlagend kan werken in de toegang tot gezondheid voor mensen met ASS. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt een voorbeeld gegeven van de toepassing binnen een gespecialiseerde woonafdeling voor (jong)volwassenen met een complexe ASS.

SUMMARY
People with an Autism Spectrum Disorder (ASD) are at increased risk of developing comorbid mental and physical health problems with consequent reduced quality of life and life expectancy. Important environmental factors that influence the health of people with ASD include lifestyle and barriers experienced in accessing healthcare. Th is essay discusses what is known to be helpful in reducing the barriers that people with autism can experience in accessing healthcare and a healthy lifestyle. Using a case report, we illustrate an example of adaptations made within a specialized service for (young) adults with complex ASD.