Enkele methodologische overwegingen bij het onderzoek bij volwassenen

Enkele methodologische overwegingen bij het onderzoek bij volwassenen

Productgroep WTA 2019-4
Anke Scheeren | 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over hoe we volwassenen met autisme beter kunnen ondersteunen is meer en vooral hoogwaardig onderzoek nodig, is de mening van Vanessa Bal en Julie Taylor opgetekend in hun redactionele bijdrage van het tijdschrift Autism. Bij het bespreken van hoe dat hoogwaardige onderzoek eruit zou moeten zien, komt een aantal punten aan de orde. Zo is de heterogeniteit bij volwassenen groter dan bij kinderen. Een klein deel van de mensen die in de kindertijd gediagnosticeerd zijn, zal in de volwassenheid niet meer voldoen aan de diagnostische criteria voor autisme (hoewel er nog steeds subtiele problemen kunnen bestaan in de sociale omgang met anderen). Andere studies rapporteren dat alledaagse vaardigheden van sommige volwassenen met autisme een plafond bereikt hebben of juist achteruitgaan. Al met al is het vooralsnog moeilijk om een volledig beeld te krijgen van autisme in de volwassenheid, vooral ook omdat het aantal leeftijdscohortstudies, laat staan longitudinale studies van de kindertijd tot de middelbare leeftijd en ouder, zeer beperkt is.