Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Productgroep WTA 2021-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een comorbide obsessief-compulsieve stoornis (OCS). In totaal werden 6594 artikelen geïdentificeerd waarvan, na sequentiële controle van dubbelingen, titel, samenvatting en volledige tekst, acht artikelen voldeden aan de inclusiecriteria: een RCT, vier pre- en poststudies met controlegroep en drie pre- en poststudies zonder controlegroep. Alle studies onderzochten het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT), wat over het algemeen effectief blijkt te zijn in de behandeling van mensen met OCS en comorbide ASS. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of ASS specifieke aanpassing van de CGT effectiever is in het verminderen van OCS-symptomen dan reguliere CGT.

Summary
Little is known about psychological and pharmacological treatment of patients with an autism spectrum disorder (ASD) and comorbid obsessive-compulsive disorder (OCD). We systematically searched PubMed, Embase, and PsycInfo for intertvention studies evaluating treatment effects for patients with concurrent diagnoses of ASD and OCD. The search yielded 6594 articles of which after sequential checks of duplicates, title, abstract and full text, eight articles could be included. One study concerned a RCT, four were before-after studies with a control group, and three remaining studies were before-after studies without a control group. All studied the effect of cognitive behavioral therapy (CBT), which appears to be generally effective in treatment of OCD in people with ASD. Further research is needed to determine whether ASD specific CBT protocols are more effective in reducing OCD symptoms than regular CBT.