Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Productgroep WTA 2021-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een werkervaringsprogramma uitgevoerd door Koninklijke Philips N.V. neemt jaarlijks mensen met een autismespectrumstoornis in dienst voor een periode van één tot anderhalf jaar om hen voor te bereiden op een externe werkplek. De resultaten wijzen op een toename van 29% in het aantal maanden in werk (‘werkzekerheid’) tot vijf jaar na uitstroom voor deelnemers in vergelijking met de controlegroep die is toegewezen op de publieke arbeidsdienstverlening. Maar de mogelijkheden om werk te vinden met een marktconform salaris, al dan niet voor onbepaalde tijd, blijft zeer beperkt.

Summary
A work-experience program executed by Royal Philips N.V. temporarily employs people with an autism spectrum disorder for one to a year and a half to prepare them for external employment. Results indicate a 29% increase in post-five-year employment for participants than the control group entitled to public support. However, no effect was found on employment with a competitive salary, only for the post-second year. Inclusivity enhances the careers of people with autism, but their potential to establish employment with a competitive salary on a permanent contract remains limited.