Een fenomenologische benadering van autisme

Een fenomenologische benadering van autisme

Productgroep WTA 2023-1
Gilbert Smelt | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Of mensen met autisme een zelfb eeld hebben is onderwerp van discussie onder autismedeskundigen. Volgens een fenomenologische benadering blijken tal van ASS-kenmerken samen te gaan met een zelfstoornis. Dit blijkt uit analyses van citaten van mensen met autisme waarbij de woorden ‘ik’ en ‘jij’ gebruikt worden, maar ook de concepten van ruimte en tijd, oorzakelijkheid, symbolisatie en de vaardigheid om een verhaal te kunnen vertellen.

SUMMARY
Whether people with autism have a self or not is questioned by autism experts. Analyzing quotations of people with autism according to a phenomenological approach shows that many characteristics belonging to the spectrum of autism are associated with a disturbed self. Discussed are for instance the use of the words ‘I’ and ‘you’, the concepts of space, time and cause, symbolization, and the ability to tell a story.