Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten

Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten

Productgroep WTA 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doel: Het krijgen van een indruk hoe vaak autisme voorkomt bij dubbele-diagnosepatiënten en de rol van vragenlijsten bij het detectieproces. Methode: Bij het Centrum Dubbele Problematiek te Den Haag werden gedurende anderhalf jaar klinisch behandelde patiënten benaderd voor screening op autisme door middel van de Autism Spectrum Quotient (AQ) en de Autism Spectrum Disorders in Adults Screening Questionnaire (ASDASQ). Resultaten: 7 uit 100 dubbele-diagnose patiënten bleken autisme-'suspect' waarbij na vervolgonderzoek bij 6 patiënten autisme daadwerkelijk gediagnosticeerd kon worden. 93 patiënten scoorden onder de cut-off van één van beide screeningsinstrumenten. Niet uitgesloten is dat zich onder deze patiënten ook nog patiënten met autisme bevinden. Conclusie: Er zijn aanwijzingen dat autisme voorkomt onder dubbele-diagnosepatiënten en dat screening op basis van AQ én ASDASQ in deze studie de DSM-classificatie autisme voorspelt.