Discrete Trial Teaching: een stap vooruit voor kinderen met autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking

Discrete Trial Teaching: een stap vooruit voor kinderen met autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking

Productgroep WTA 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De onderzoeken in dit proefschrift richten zich op de ontwikkeling en behandeling van kinderen met ASS en een VB. Het proefschrift bestaat uit de volgende drie delen: 1) de gedrags-kenmerken van kinderen met ASS en een VB, 2) de effectiviteit van vroegtijdige gedragstherapie (VGT), en 3) de condities vereist voor effectieve VGT.
In het eerste deel laten studies zien dat kinderen met ASS en een VB ernstig beperkt zijn op diverse ontwikkelingsgebieden. Dit kan hun ontwikkeling negatief beïnvloeden. De resultaten van twee studies laten zien dat kinderen met ASS en een VB moeite hebben met het begrijpen van de intenties van anderen tijdens imitatie en non-verbale communicatie. In de volgende twee studies was er aandacht voor gedragsflexibiliteit, zoals gemeten met de Behavioral Flexibility Rating Scale (BFRS-r).
We gebruikten de BFRS-r bij kinderen met ASS en een VB. We vonden ondermeer dat een hogere ontwikkelingsleeftijd en een hogere mate van ASS samenhangen met meer problemen ten aanzien van gedragsflexibiliteit. De laatste studie van deel I laat zien dat gedragsproblemen meer bijdragen aan opvoe-dingsstress dan de diagnose van het kind of de ontwikkelingsachterstand. De meta-analyse en de twee interventiestudies opgenomen in deel II van dit proefschrift bieden aanvullend bewijs voor de effectiviteit van VGT. In deel III laat een kosten-batenanalyse zien dat de geschatte lange termijn-besparingen groter zijn dan de kosten van de behandeling.