De therapeutische relatie bij cliënten met autismespectrumstoornissen:

De therapeutische relatie bij cliënten met autismespectrumstoornissen:

Productgroep WTA 2015-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwaliteit van de therapeutische alliantie blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van succesvolle behandeling voor uiteenlopende problematiek. Echter, over het belang van deze relatie in autismebehandelingen is vrijwel niets bekend. In deze verkenning is in kaart gebracht of het verzamelen van cliëntfeedback met de vragenlijsten Outcome Rating Scale (ORS; Miller & Duncan, 2000) en Session Rating Scale (SRS; Miller, Duncan, & Johnson, 2000) mogelijk is bij cliënten met autismespectrumstoornissen (ASS). Daarmee wordt belangrijk voorwerk gedaan in het vullen van een belangrijke kennislacune. Resultaten geven aan dat bij 11 cliënten er sprake is van een afname van problemen in het algemeen functioneren. Deze veelbelovende uitkomst biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.