De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

De psychoseksuele begeleiding van jongeren met ASS: Toepassing van de Ik Puber-training

Productgroep WTA 2014-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door de vele lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen en het belang van goede sociaal-communicatieve vaardigheden, is de adolescentie een moeilijke periode voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). zij hebben specifieke begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat ze de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden verkrijgen voor een positieve puberteitsontwikkeling. Om deze reden is binnen Yulius de Ik Puber-training ontwikkeld; een individueel trainingsprogramma gericht op de puberteits- en seksualiteitsontwikkeling van jongeren met een ASS. Inmiddels hebben in een pilot- en een gerandomiseerde effectstudie ongeveer 100 jongeren de Ik Puber-training gevolgd. In dit artikel wordt beschreven (a) hoe jongeren met een ASS en hun ouders de training evalueren en (b) hoe trainers het protocol van de Ik Puber-training gebruiken, geïllustreerd met drie casusbeschrijvingen. Resultaten laten zien dat jongeren met een ASS en hun ouders een zeer positieve evaluatie van de Ik Puber-training geven en in het bijzonder de relatie met de trainer waarderen. Trainers blijken voor een groot gedeelte het protocol van de Ik Puber-training te volgen, en daarnaast kan de training ook voldoende worden aangepast om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van een jongere.