De ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen in ASS

De ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen in ASS

Productgroep WTA 2020-2
Anke Scheeren | 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel de cijfers per studie variëren, voldoet vaak een meerderheid van mensen met autisme aan de criteria voor een of meer comorbide psychiatrische diagnoses. Stringer en collega’s (2020) beschrijven in Autism het verloop van emotionele en gedragsproblemen in adolescenten met ASS vanaf hun twaalfde tot hun drieëntwintigste levensjaar. In dit zogenoemde ‘SNAP-cohortonderzoek’ (Special Needs and Autisme Project), uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, participeerden 132 jongens en 16 meisjes met ASS.