De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme

De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme

Productgroep WTA 2016-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doel. Het ontwikkelen van een oudervragenlijst (de VSCG) om vroeg sociaal communicatief gedrag te meten bij kinderen met autisme. Methode. Een normgroep (n= 1230) en een klinische groep (autisme met of zonder ontwikkelingsachterstand, n = 108) participeerden in dit onderzoek. Resultaten. De interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid van de VSCG zijn goed. Er kunnen drie PCA-factoren onderscheiden worden: gericht op 'taal en symbolisatie', 'aandacht volgen' en 'wijzen'. Er is een sterk lineair verband tussen leeftijd en de VSCG-totaalscore; rond 24 maanden is er bij de normkinderen sprake van een plafondeffect. Er zijn normscores berekend voor verschillende leeftijdsgroepen; geslachtsnormen hoefden niet te worden berekend. Kinderen met autisme hebben significant lagere scores dan de normgroep; kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand scoren het laagst. Op vijfjarige leeftijd is de VSCG nog steeds onderscheidend bij kinderen met autisme. Conclusie. Met 92 vragen plus een aantal deelvragen (invultijd ongeveer 20 minuten) kan het instrument een waardevolle aanvulling zijn voor het diagnostisch proces bij jonge kinderen met autisme.