De mentale gezondheid van autistische volwassenen tijdens de COVID-19-pandemie

De mentale gezondheid van autistische volwassenen tijdens de COVID-19-pandemie

Productgroep WTA 2023-1
Anke Scheeren | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De COVID-19-pandemie heeft op iedereen in meer of mindere mate effect gehad. Om de verspreiding en het aantal slachtoffers van het COVID-19-virus te beperken, werden in het voorjaar van 2020 grootschalige evenementen afgelast, sloten horeca en scholen, hielden we 1,5 meter afstand, werkten we thuis, en zagen we onze vrienden en familie minder vaak. Het maatschappelijke leven kwam zo abrupt tot stilstand. Niet vreemd daarom dat verschillende studies een toename rapporteren in depressieve gevoelens en angst tijdens de COVID-19-pandemie. Bundy en collega’s (2022) onderzochten hoe autistische volwassenen in het Verenigd Koninkrijk die eerste maanden van de pandemie hebben beleefd. De onderzoekers vermoedden dat autistische volwassenen kwetsbaarder zouden zijn voor de negatieve gevolgen van de pandemie, omdat zij vaker werkloos zijn en meer mentale en fysieke gezondheidsklachten hebben in vergelijking met niet-autistische volwassenen. Dit zijn inmiddels bekende risicofactoren voor een achteruitgang in welzijn tijdens de pandemie. Daarnaast weten we dat veel autistische mensen moeite hebben met een verandering in hun routine, en juist die routine lag nu overhoop. Toch bestond er ook twijfel bij de onderzoekers of de pandemie en de maatregelen alleen maar een negatief effect zouden hebben. Mogelijk zouden rust op straat, verminderde sociale verplichtingen en thuiswerken ook weleens een gunstig effect kunnen hebben op sommige individuen met autisme.