De dynamiek van autisme van Hans van Dalen

De dynamiek van autisme van Hans van Dalen

Productgroep WTA 2021-1
Gerard Nijhof | 2021
Gratis

Omschrijving

Hoe komen we aan kennis? In de wetenschap onderzoeken we op een systematische manier onze werkelijkheid. We stellen hypothesen op, toetsen die en bouwen zo aan een theorie. Soms zijn gevonden gegevens op een later moment weer falsifieerbaar. Via deze werkwijze zijn over autismespectrumstoornissen (ASS) de bekende theorieën ontwikkeld. Maar wat is het doel van dit alles? Het antwoord is dat we de wereld willen begrijpen, verklaringen willen vinden voor waarom dingen zijn zoals ze zijn. ‘Ik wil het begrijpen’, is ook de motivatie van de heer Van Dalen, een ervaringsdeskundige, psycholoog, en met een technisch natuurkundige achtergrond (Universiteit van Delft). Hij is geboeid geraakt door zijn eigen autisme dat hij tijdens zijn studie ontdekte. Als ervaringsdeskundige was hij uitgenodigd op de openingsvergadering van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) (ruim 20 jaar geleden). Hij kwam met een duidelijke visie over hoe dit blad inhoudelijk moest opereren en kwam vrij spoedig aanzetten met een bijdrage voor het blad. Dit onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’.
De schrijver is op een unieke manier zijn autisme vanuit allerlei gezichtspunten gaan onderzoeken en analyseert zijn eigen bevinden op grondige wijze. Het is zijn levenswerk geworden, gebaseerd op een uitgebreide n =1-studie, en is via internet vrij beschikbaar gesteld (www.dedynamiekvanautisme.nl). Deze studie betreft een uniek en monumentaal werk van een omvang en inhoud dat, bij mijn weten, niet eerder zo gepubliceerd is. Zijn motto ‘Ik wil het begrijpen’ wordt niet klassiek wetenschappelijk uitgewerkt. Van Dalen geeft uitgebreide beschrijvingen van zijn bevindingen. Vaak verklaart hij, of ordent hij, verschijnselen en informatie betreffende autisme vanuit een natuurkundig kader (Newton, het pi-fenomeen). Op deze wijze de wereld ordenen heeft voordelen, omdat het aansluit bij bestaande natuurkundige wetten.