De beleving van 'het zelf' bij autisme en schizofrenie

De beleving van 'het zelf' bij autisme en schizofrenie

Productgroep WTA 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doel. Het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen in de beleving van het zelf tussen patiënten met autisme en schizofrenie. Methode. Vier patiënten met schizofrenie en vier patiënten met autismespectrumstoornissen werden paarsgewijs geïnterviewd met behulp van de EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) waarbij vijf domeinen van het zelf in beeld worden gebracht (denken en bewustzijn, zelfbewustzijn, lichaamsbeleving, transitivisme, en existentiële reoriëntatie). Resultaten.
De twee groepen vertoonden overeenkomsten en verschillen in zelfbeleving, met name de lijdensdruk bij de patiënten met schizofrenie bleek het meest intens te zijn en op itemniveau werden inhoudelijk verschillen gevonden die mogelijk als stoornisspecifiek geïnterpreteerd kunnen worden. Conclusie. De discriminatieve waarde van de waargenomen verschillen dient met grotere groepen in toekomstige studies verder onderzocht te worden.