Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een ASS en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie

Productgroep WTA 2015-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nagegaan is in hoeverre geïndividualiseerde conceptondersteunende communicatie binnen dagelijkse activiteiten een effectieve interventie kan zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, een visuele en verstandelijke beperking. Dit is onderzocht door middel van herhaalde single case experimenten (n = 10) en semigestructureerde interviews (n = 10). De resultaten tonen aan dat conceptondersteunende communicatie kan zorgen voor een verbetering in zelfstandigheid en/of stemming. Verschillende belemmerende en faciliterende factoren ten aanzien van de implementatie van de interventie worden besproken.