Cognitieve gedragstherapie in een groep voor studenten met een autismespectrumstoornis

Cognitieve gedragstherapie in een groep voor studenten met een autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autismeteams worden in toenemende mate geconfronteerd met jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een (boven)gemiddelde intelligentie. Deze jongeren hebben de cognitieve mogelijkheden om het hoger onderwijs te volgen, maar lopen als het ware voortdurend tegen “hun autisme” aan. In deze bijdrage zal eerst een schets worden gegeven van de wijze waarop autismespectrumstoornissen bij studenten tot uiting komen. Daarbij is gebruik gemaakt van klinische ervaringen en de beschrijvingen van autismespectrumstoor-nissen bij studenten in het hoger onderwijs (Commissie-Studeren-met-Autisme, 2004) en bij volwassenen (Breetvelt, 2000; Vermeulen, 2002; Ketelaars, 2004). Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van cognitieve gedragstherapie bij mensen met een autismespectrumstoornis, in het bijzonder onderhavige groep jongeren.