Ben ik normaal?

Ben ik normaal?

Productgroep WTA 2023-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 1996 publiceerde Sula Wolff een vertaling van een artikel van de Russische kinderpsychiater Groenja Soechareva (1891-1981) over kinderen met ‘schizoïde psychopathie’ (1925). In de toelichting op haar vertaling merkte Wolff op dat Soechareva’s beschrijvingen veel overeenkomsten vertoonden met het werk van Hans Asperger. Sinds Wolff haar rehabiliteerde als autismeonderzoekspionier is een bescheiden aantal studies over Soechareva verschenen, maar er is nog altijd weinig over haar bekend. Dit artikel beschrijft haar leven en laat zien hoezeer haar werk werd beïnvloed door het Sovjetregime. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een tot dusver nauwelijks opgemerkt artikel van Soechareva over de verschillen tussen jongens en meisjes met schizoïde psychopathie/autisme.

SUMMARY
In 1996 Sula Wolff published a translation of an article by the Russian child psychiatrist Grunya Sukhareva (1891-1981) about children with ‘schizoid psychopathy’ (1925). In the commentary on her translation, Wolff pointed out the similarities between the work of Sukhareva and Hans Asperger. Since Wolff drew attention to her, a modest amount of studies have been published about Sukhareva, but as of yet very little is known about her. This article describes the life of Sukhareva and shows that her work was strongly influenced by the Soviet regime. In addition, attention is paid to an overlooked article by Sukhareva about the differences between boys and girls with schizoid psychopathy/autism