Behandeling van ASS

Behandeling van ASS

Productgroep WTA 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bepaalt in hoge mate het leven van de persoon zelf en van zijn/ haar omgeving. In gezinnen met een of meer gezinsleden met ASS zijn veel problemen.
Het doel van een nieuw ontwikkelde competentiegerichte Psychiatrische Gezinsbehandeling bij Autisme (PGA) is om alle gezinsleden te betrekken bij het verbeteren van de gezinssituatie. In de onderhavige studie werd de effectiviteit van deze behandeling geëvalueerd in samenwerking met Praktikon, een onafhankelijk onderzoekscentrum. Door middel van gestandaardiseerde instrumenten werd het ouderlijk functioneren, het persoonlijk welbevinden van de ouders, de sterke en zwakke kanten van elk kind in het gezin en het competentiegevoel van elk kind uit het gezin bij start en einde van de PGA gemeten. De resultaten geven een verbetering te zien van het ouderlijk functioneren. Het persoonlijk welbevinden van de moeders als ook het gevoel van eigenwaarde van de kinderen met en zonder ASS tonen een positieve ontwikkeling. De resultaten onderstrepen dat PGA een veelbelovende interventie is welke een positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van niet alleen het kind met ASS maar aan alle gezinsleden.