Autismespectrumstoornis en/of anorexia nervosa

Autismespectrumstoornis en/of anorexia nervosa

Productgroep WTA 2021-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS) is complex, zeker wanneer er ook differentiaaldiagnostische hypotheses zijn. Dan moet men namelijk niet alleen het autistisch beeld goed kennen, maar ook voldoende zicht hebben op de alternatieve diagnose(s). Om deze kennis in het werkveld te bevorderen, is het Autisme Expertisecentrum gestart met een serie whitepapers. Hierbij wordt telkens samengewerkt met andere instellingen, om zo de relevante kennis bijeen te brengen. In de whitepapers wordt, per diagnostisch criterium, toegelicht wat het verschil is tussen ASS en een andere diagnose, maar ook wat je ziet wanneer deze diagnoses samengaan. Hiermee willen we diagnostici meer kennis en handvatten geven en zo het diagnostisch proces verbeteren. In deze whitepaper gaan we specifiek in op ASS en anorexia nervosa: hoe kun je deze diagnoses van elkaar onderscheiden en wanneer stel je beide vast?