ASS en delinquent gedrag

ASS en delinquent gedrag

Productgroep WTA 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De RINO Groep in Utrecht is een landelijk werkende instelling voor opleiding, bij- en nascholing op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en naastgelegen sectoren. Op 23 januari 2008 organiseerde deze RINO Groep namens het Kenniscentrum Autisme Nederland (KAN) een congres over forensische problematiek en autismespectrumstoornissen. Een van de sprekers op dit congres was mw. prof. dr. C. de Ruiter, bijzonder hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit van Maastricht en daarnaast als onderzoeker verbonden aan het Trimbos Instituut. Aan de hand van buitenlandse literatuur verkende zij de relatie tussen ASS en delictgedrag. In dit korte verslag enige van haar bevindingen plus de aanzet tot een debat over de positie van forensisch-diagnostisch onderzoek tussen de polen van de hetero-anamnese en het gepleegde delict zelf.