Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Productgroep WTA 2019-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak problemen bij het behouden van een baan, terwijl de wil om te werken er is, zo ook de capaciteiten en vaardigheden voor een goede uitvoering van het werk. Het langlopende Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk te begeleiden. Philips is zich in toenemende mate gaan toespitsen op mensen met ASS. Deelnemers aan het programma doen werkervaring op en tegelijkertijd wordt door het aanleren van sociale vaardigheden en scholing geïnvesteerd in het menselijk kapitaal. Door middel van verschil-in-verschilmetingen, gebaseerd op fixed-effects lineaire panelregressie, is onderzocht hoe deelnemers van het WGP tot vijf jaar na afronding van het programma presteren ten opzichte van een nauwkeurig gematchte controlegroep (middellangetermijneffect). De resultaten laten zien dat mensen met ASS die hebben deelgenomen aan het WGP vaker een baan hebben dan de controlegroep die niet heeft deelgenomen aan het programma. Ook verblijft men vaker in reguliere arbeid in plaats van in gesubsidieerde arbeid.