Arbeid en autisme: enige gegevens, inzichten en anekdotes

Arbeid en autisme: enige gegevens, inzichten en anekdotes

Productgroep WTA 2009-1
C. Weber | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De redactie van het WTA laat met enige regelmaat congressen opnemen die voor de lezer van belang kunnen zijn. De geluidsdragers die op deze manier binnenkomen vormen doorgaans integrale verslagen van zo’n bijeenkomst. In 2008 werden op deze manier vier congressen opgenomen. Hieronder een dwarsdoorsnede van deze congressen voor zover deze het aspect arbeid en autisme tot onderwerp hebben. Dit veelal —ook in het WTA- onderbelichte maar uiterst belangrijk aspect van het leven van mensen met autisme, wordt hier voorafgegaan door een korte samenvatting van het onderzoek(sverslag) ‘Een plek om te leven — Een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met autisme’ (NVA, december 2008). Ook bij deze samenvatting zal —naast enige algemene inzichten- het accent worden gelegd op het aspect arbeid.