Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho-educatie daarbij

Acceptatie van de diagnose ASS en de rol van psycho-educatie daarbij

Productgroep WTA 2014-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is nog weinig bekend over wat mensen met ASS helpt om hun diagnose te accepteren. In het algemeen wordt aangenomen dat psycho-educatie hiertoe bijdraagt, echter de effectiviteit van deze interventie is nog niet onderzocht. In het huidige onderzoek is aan mensen met ASS zelf gevraagd wat hen heeft geholpen bij het accepteren van hun diagnose. De resultaten laten zien dat met name lezen en nadenken over ASS en lotgenotencontact van belang zijn. Psycho-educatie wordt door slechts 19 % van de vrouwen en 24 % van de mannen benoemd als helpend.
Op basis hiervan wordt geadviseerd om de bestaande psycho-educatie aan te passen aan de behoeften van mensen met ASS aan lezen en nadenken. Modules die qua inhoud en tempo meer afgestemd zijn op de individuele behoeften van mensen met ASS zijn wellicht effectiever in het acceptatieproces. Vervolgens is het van belang om de effectiviteit van de aangepaste psycho-educatie te toetsen door middel van gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.
SUMMARY